سراپا اگر زرد پژمرده ایم/ ولی دل به پاییز نسپرده ایم/چو گلدان خالی لب پنجره/پر از خاطرات ترک خورده ایم a فرزاد حسنی - عکس جدید فرزاد حسنی و خانم نامداری
*سجاد شهرابی اولین تبریک را در رادیو جوان در برنامه شبانه اش اعلام کرد.
*احسان کرمی دومین تبریک را در برنامه زنده رود به فرزادحسنی و آزاده نامداری اعلام کرد.
*شجاعی مهر سومین تبریک در برنامه خوشا شیراز اعلام کرد.
و بودند مجریانی که روی آنتن زنده با اینکه اسمی نبردند تبریک گفتند و کاملا منظورشان مشخص بود.نوشته شده توسط:محمد یکشنبه 5 خرداد1392 ساعت 1:8 بعد از ظهر|12600